przesłonić


przesłonić
Przesłonić komuś (cały) świat zob. świat 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przesłonić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przesłaniać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesłonić — → przesłaniać …   Słownik języka polskiego

  • przesłaniać — Przesłonić komuś (cały) świat zob. świat 2 …   Słownik frazeologiczny

  • przesłaniać — ndk I, przesłaniaćam, przesłaniaćasz, przesłaniaćają, przesłaniaćaj, przesłaniaćał, przesłaniaćany przesłonić dk VIa, przesłaniaćnię, przesłaniaćnisz, przesłaniaćsłoń, przesłaniaćnił, przesłaniaćnięty «pokrywając coś oddzielać, przegradzać coś od …   Słownik języka polskiego

  • cały — 1. Cała para (poszła, idzie) w gwizdek «cały wysiłek włożono w przygotowania lub reklamowanie czegoś, a nie wystarczyło go już na realizację»: Miejmy nadzieję, że cała para nie poszła w gwizdek i starczy jej tej pary na główną imprezę. Roz tel… …   Słownik frazeologiczny

  • świat — 1. Błagać, prosić na wszystko w świecie «usilnie, natarczywie prosić o coś» 2. Być komuś, stać się dla kogoś całym światem; przesłonić komuś (cały) świat «być, stać się jedynym przedmiotem czyichś zainteresowań, uczuć»: (...) Nie wie kiedy i… …   Słownik frazeologiczny

  • przygłuszyć — dk VIb, przygłuszyćszę, przygłuszyćszysz, przygłuszyćgłusz, przygłuszyćszył, przygłuszyćszony przygłuszać ndk I, przygłuszyćam, przygłuszyćasz, przygłuszyćają, przygłuszyćaj, przygłuszyćał, przygłuszyćany 1. «stłumić częściowo odgłosy, dźwięki»… …   Słownik języka polskiego

  • przymglić się — dk VIa, przymglić sięli się, przymglić sięlą się, przymglić sięlił się «stać się niewyrazistym, stracić ostre zarysy, ostrość barwy pokrywając się mgłą, parą wodną itp.; przesłonić się mgłą» Oczy przymgliły się łzami. Słońce się przymgliło. Góry… …   Słownik języka polskiego

  • zaćmić — dk VIa, zaćmiććmię, zaćmiććmisz, zaćmiććmij, zaćmiććmił, zaćmiććmiony zaćmiewać ndk I, zaćmićam, zaćmićasz, zaćmićają, zaćmićaj, zaćmićał, zaćmićany 1. «uczynić coś ciemnym, ciemniejszym, osłabić światło, blask czegoś, osłabić widoczność czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • zadymić — dk VIa, zadymićmię, zadymićmisz, zadymićdym, zadymićmił, zadymićmiony zadymiać ndk I, zadymićam, zadymićasz, zadymićają, zadymićaj, zadymićał, zadymićany 1. «napełnić, przesłonić dymem; spowodować pokrycie się czegoś osadem powstałym z dymu,… …   Słownik języka polskiego